AC – Alternating Current

זרם חשמלי ההופך את כיוונו באופן מחזורי בצורת גל סינוסואידי. שיטה זו זכתה כשיטה המועדפת למסירה ושימוש בכוח בעידן התעשייתי בגלל הקלות בהסבת מתח באמצעות מכשירים סטטיים (שנאים).

בחזרה למילון המונחים
נגישות