Application Layer

השכבה השביעית במודל 7 השכבות (פעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת) ומאפשרת ליישומים דומים או שונים במערכות שונות להשתמש בשירותי רשת כדי להחליף מידע.

בחזרה למילון המונחים
נגישות