ASTS – Automatic Static Transfer Switches

ASTS הינם מתגים סטטיים אוטומטיים שתוכננו להעביר עומסים בין שני מקורות AC עצמאיים ללא הפרעה. למעשה, מתגי ASTS הם התקנים אלקטרוניים המאפשרים העברה מידית של מקורות כוח אל ה-Load. המשמעות של היכולת הזאת היא שבמידה ויש בעיה עם מקור כוח מסוים, המתגים עוברים למקור כוח חלופי במהירות כל-כך גבוהה שה-Load לא מזהה שבוצעה העברה. מתגי ASTS פופולאריים במיוחדים במקרים בהם יש צורך להגן על עומסים כבדים מפני תקלות בחלוקת הכוח. מתג ASTS רגיל מורכב משלושה חלקים עיקריים: אמצעי שליטה ומדידה, מיישר סיליקון מבוקר ו-Breaker.

בחזרה למילון המונחים
נגישות