Beam Splitter

Beam Splitter (מפצל קרניים) הוא רכיב אופטי המפצל קרן אור לשתי אלומות או יותר.
מפצלי קרניים הם רכיבים נפוצים מאוד במצלמות אבטחה ובמקרני וידיאו הודות ליכולתם להעביר מקסימום אור למצלמה. קיימים סוגים שונים של מפצלי קרניים אשר נבחרים לאור דרישות המערכת.
ככלל, קיימים שני סוגים של מפצלי קרניים: מראות דיאלקטריות (מעבירות חלק מהאור הפוגע ומחזירות חלק אחר) ומפצלי קרניים בעלי צורת קובייה המורכבת משני משולשים. לדוגמה, באמצעות שימוש במפצל קרניים של 50% (לוחית דקה המעבירה 50% מהגלים הפוגעים ומחזירה 50% מהם), ניתן לחבר שתי קרני לייזר אם מכוונים אותן נכון.

בחזרה למילון המונחים
נגישות