Blank Panel

פנל עיוור המותקן בחללים ריקים בחזית ארון התקשורת/שרתים שאינם בשימוש כדי למנוע הגבלת מחזור הזרמת האוויר בארון.

בחזרה למילון המונחים
נגישות