BPM

Business process management  –  פלטפורמה / תוכנת תשתית המתארת ומבצעת תהליכים עסקיים באמצעות מחשב. השימוש במודל ממוחשב של התהליך העסקי מאפשר לגורמי המפתח, לדוגמא קציני בטחון שאינם מומחי מחשוב, לקבל תצוגה גרפית של התהליך מראשיתו ועד סופו. ראיית התהליך כולו מאפשרת שיפור תהליכים ומחברת בין צרכי הביטחון לבין צוות ההנדסה וההטמעה של המערכות הבטחוניות.

בחזרה למילון המונחים
נגישות