Channel

נתיב ההולכה מקצה לקצה המחבר בין שתי נקודות בהן מחובר ציוד ספציפי ליישום. TIA / EIA TSB67 מגדיר עורק של עד 90 מטר כבל אופקי עם מחברים (אזור עבודה וחדר תקשורת), בתוספת של עד 2 מגשרים באורך כולל של עד 10 מטר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות