Chilled Water

Chilled Water הוא אחד המרכיבים המרכזיים במערכות קירור מסוג Hydronic. מערכות מתקדמות אלו מהוות אלטרנטיבה מוצלחת במיוחד למקררים המסורתיים שפועלים במרבית המערכות לקירור אוויר, שכן הן משתמשות במים בכדי לשנע אנרגיית חום מהבניין החוצה, וכך מסייעות לצנן את הטמפרטורה בתוך המבנה.
במרבית הפרויקטים המים המצוננים מופקים בשטח המתקן באמצעות צ’ילרים גדולים או מכל קירור. מתקנים אלו כוללים מערכות לחילוף אנרגיה שלוכדות את אנרגיית החום במים ומוליכות אותה החוצה. פעולה זו מאפשרת לצנן את המים ולהשתמש בהם בכדי להוריד את הטמפרטורה בבניין. המים המצוננים מוזרמים בצינורות של מערכת הקירור ללא הפסקה, סופגים אנרגיית חום מתוך הבניין ומוליכים אותה החוצה. לאחר שהם מצוננים הם חוזרים פנימה ושב מבצעים את אותה פעולה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות