Chiller

יחידה המורכבת ממדחס, מעבה וחתך הרחבה. בחלקי העיבוי וההרחבה כמעט תמיד יש מים או גליקול כחומר העברת החום לשאר המערכת; מים / גליקול ראשוני בצד המעבה ומי שומנים בצד ההתרחבות.

בחזרה למילון המונחים
נגישות