Chipless RFID Tag

Chipless RFID Tag הוא תג קרבה (RFID) שאינו תלוי בשבב סיליקוני. חלק מהתגיות ללא שבבים משתמשים בפלסטיק או בפולימרים מוליכים במקום שבבים מבוססי סיליקון. אחרים משתמשים בחומרים שמשקפים בחזרה חלק מגלי הרדיו שנשלחים אליהם. מחשב מבצע צילום של גלי הרדיו שמוקרנים חזרה ומשתמש בו כטביעת אצבע על-מנת לזהות את האובייקט עם התגית. חברות רבות החלו להטמיע בשנים האחרונות סיבי RF מחזירי אור בנייר במטרה למנוע את האפשרות של העתקת מסמכים עסקיים מסווגים. יחד עם זאת, לתגים חסרי שבבים שמשתמשים בסיבים מוטמעים יש חיסרון אחד בולט לשימוש שרשרת האספקה – ניתן לקרוא רק תג אחד בכל פעם.

בחזרה למילון המונחים
נגישות