Class E Standard

תקן ISO / IEC לביצועי שידורים בתדר 250 מגהרץ. תקן זה מתיישר עם ביצועי הכבלים המוצעים בקטגוריה 6.

בחזרה למילון המונחים
נגישות