Class F Standard

תקן ISO / IEC לביצועי שידורים בתדר 500 מגהרץ. תקן זה מתיישר עם ביצועי הכבלים המוצעים בקטגוריה 6A.

בחזרה למילון המונחים
נגישות