Close-Coupled Cooling

Close-Coupled Cooling היא טכנולוגיית קירור אוויר שממקמת את מקור הקירור המרכזי קרוב ככל הניתן לשרתים ומערכות IT שמייצרים את עיקר החום. במקום לקרר את כל החדר, מערכות Closed-coupled cooling מצמצמות את הנתיב שבו האוויר צריך לזרום מיחידת הקירור, דרך ציוד ה-IT ובחזרה ליחידת הקירור. ארונות אלו מסוגלים לקרר ציוד עד 30KW לארון לעומת 4KW בארון רגיל . צריכת החשמל לקירור תרד בין 25%-60% עבור היחידות שבאזור זה . קירור מסוג Close-coupled cooling חוסך בהוצאות החשמל במידה כזו שההשקעה מוחזרת תוך שלוש עד חמש שנים . ניתן ליישם פתרון כזה תוך ימים מעטים ללא צורך בהשבתת החדר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות