Cold Spot

אזור בו טמפרטורת האוויר הסביבה נמצאת מתחת לרמות הרצויות. בדרך כלל נגרמת על ידי ניהול זרימת אוויר לא יעיל המחייב נקודת קביעת טמפרטורה נמוכה מזו שתידרש עם ניהול זרימת אוויר תקין.

בחזרה למילון המונחים
נגישות