CRAC – Computer Room Air Conditioner

מזגן חדר מחשב המשתמש בקירור ובמדחס. קירור האוויר במרכז הנתונים מתבצע על ידי זרימת אוויר דרך סלילי האידוי שבהם “הרחבה ישירות של נוזל הקירור”.

בחזרה למילון המונחים
נגישות