DRP – Disaster Recovery Plan

DRP היא תוכנית שמטרתה להתמודד עם אירועי חירום (שריפה, הצפה, רעידת אדמה וכד’) שעלולים להשבית את התשתית הטכנולוגית החיונית לפעילותו התקינה של ארגון. התוכנית כוללת תהליכים ונהלים קבועים המשמשים את הארגון בזמן אמת ומסייעים לו להתאושש במהירות.

תוכניות DRP מציגות מגוון יתרונות בולטים הכוללים ניהול נכון של מרכזי נתונים, הגנה ושמירה של המידע הארגוני, הבטחת היכולת להתמודד עם תרחישים קיצוניים וחזרה לפעילות ייצור תוך שמירה על זמני השבתה מוסכמים ומקובלים.

תוכניות DRP הן כלי מרכזי בכל הנוגע להמשכיות עסקית ומאפשרות, בין השאר, שכפול המידע הקיים ממידע מקור להעתק נפרד בתוך המערכת, שכפול המידע ושמירה על שלמות הנתונים באמצעות רפליקציה לאתרים מרחוקים, אפשרות ניוד אפליקציות ויצירת זמני תגובה מינימאליים לחזרה לעבודה תפעולית, פתרונות ארכיב למידע ארגוני ועוד. השימוש בפתרונות חכמים אלו מאפשרים החזר השקעה (ROI) מובהק.

פתרונות התשתית והאינטגרציה של בינת יישום מערכות מספקים מענה מקיף למגוון צורכי תשתיות התקשורת ומערכות הבקרה והביטחון בארגונים גדולים. לקוחות החברה נהנים מהפתרונות המתקדמים ביותר לשמירה על נתוני הארגון באמצעות תכנון, ניהול וביצוע של כלל התשתיות הקריטיות באתרי DRP למרכזי הנתונים. פתרונות אלו של בינת יישום מערכות מבוססים על ניסיון רב שנצבר, תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות