EFC – Equivalent Full Cabinets

EFC הוא מונח המתאר את מספר הארונות המלאים שהיו יכולים להיכנס באופן תיאורטי ל-Data Center, במידה וכל הציוד שבמתקן היה מוכנס לארונות. EFC משמש ככלי עזר עבור מנהלי מרכזי נתונים ומסייע להם להבין טוב יותר כיצד לנצל בצורה אופטימאלית את שטח הרצפה שעומד לרשותם.

בחזרה למילון המונחים
נגישות