Emergency Escape Lighting

Emergency Escape Lighting היא תאורה שמותקנת לאורך נתיב מילוט ומאפשרת יציאה בטוחה של אנשים מבניין בעת מצב חירום. לתאורה זו יש מספר מטרות: לסמן בבהירות היכן נמצא נתיב המילוט, לספק תאורה לאנשים שהולכים בנתיב ולאפשר זיהוי של ציוד למצבי חירום ולכיבוי אש. אופי המתקן, גודלו וסוג החומרים שנמצאים בו, הם אלו שיגדירו את מורכבות ציוד תאורת החירום הנדרשת.

בחזרה למילון המונחים
נגישות