EMI – Electromagnetic Interference

EMI הן הפרעות אלקטרו-מגנטיות המשבשות את פעילותם התקינה של מעגלים חשמליים, אם באמצעות אינדוקציה או באמצעות קרינה אלקטרו-מגנטית הנפלטת ממקור חיצוני. הפרעות EMI עלולות לקטוע, לחסום ולפגוע בצורה ניכרת בפעילותו התקינה של מעגל חשמלי ולגרום לאובדן של נתונים נרחב.

הפרעות EMI פוגעת לרוב במקלטי רדיו הפועלים בשטחים עירוניים בתדר AM, אך הן עלולות לפגוע גם במקלטים בתדר FM, מכשירי טלפון סלולאריים, שידורי טלוויזיה, מכ”ם, בקרת תעבורה אווירית, זימוניות ושירותי תקשורת אישיים (PCS), ועוד.

השימוש בציוד אלקטרוני רגיש מחייב את ספקי התשתיות למצוא פתרונות שיסייעו בבידוד, חסימה, סיכוך והשקטה של אותות רעש אלקטרוניים בתדרים שונים של קרינה אלקטרו-מגנטית. במטרה להבטיח כי ציוד אלקטרוני יעבוד ללא הפרעה או בהפרעה מזערית, נקבעו תקנים לציוד אזרחי וצבאי הנוגעים במספר פרמטרים, בניהם הגבלת רמות פליטת אנרגיה אלקטרומגנטית וחסינות מקרינה לציוד אחר.

IEC 61156-5 ו- IEC 61156-5 הם תקנים בינלאומיים עבור כבלי תקשורת להתקנה קבועה וכבלי תקשורת לסביבת העבודה. תקנים אלו מגדירים את התכונות הנדרשות מהכבלים בנושא EMC ברמות שונות, הן מבחינת דרישות תקשורת והן מבחינת הפרעות ורעשים אלקטרו-מגנטיים, בהתאם לסביבת ההתקנה.

CAT6 ו- CAT-6A הם כבלי נחושת אשר עובדים בתדרים של עד Mhz250\Mhz500, בהתאמה, ותומכים ברשתות עם קצב העברה של 100/1000/10000MHz. כבלים אלו, כאשר הם מסוככים, מציגים עוצמת אות חזקה ביחס לרעש והפרעות ממקורות חיצוניים –מאפיין שמסייע לשפר את אמינות המידע המועבר בין אפליקציות הרשת השונות.

ציוד בעל מאפייני EMI/RFI משופרים מעניק חסינות להפרעות חיצוניות ומניעת הקרנת הפרעות לסביבה, תכונה חשובה בכל הנוגע לאבטחת מידע ותקשורת זמינה ואמינה ברשתות. מהנדסי מכונות נוהגים להתגבר על בעיות EMI בדרכים שונות, בניהן שימוש במתכות מיוחדות (Mu-metal) המאפשרות להסית את השדה המגנטי.

בחזרה למילון המונחים
נגישות