Fan out

1. משמש לתיאור ההכנה הפיזית של זוגות סיבים היוצאים ממעטה הכבל כדי להקל על מיקום וחיבור הסיב ע״י התכה או בלוק חיבורים.
2. התקן המשמש לאפשר חיבור של גדילי סיבים אופטיים.
3. כבל רב סיבי הבנוי בעיצוב הדוק לחיבור קל.

בחזרה למילון המונחים
נגישות