Fusion Splice

קירור באוויר חיצוני (Free Cooling) היא שיטת קירור המאפשרת לנצל את האוויר החיצוני באזור הגיאוגרפי של מרכז הנתונים על-מנת לצנן את השרתים “בחינם”, ללא צורך במערכות מיזוג אחרות. מרכזי נתונים רבים משתמשים בשיטה כפיתרון לחיסכון בחשמל ולצורך גיבוי במצב של תקלה.

במערכות Free Cooling האוויר החיצוני נחשף לזרם של מים, טיפות המים סופגות חום מהאוויר ומתאדות כך שהלחות היחסית של האוויר עולה אך הטמפרטורה יורדת בשל העובדה שהמים משתמשים בחום מהאוויר בכדי להתאדות. לאחר מכן האוויר המצונן מוזרם למרכז הנתונים דרך מערכת מסננים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות