Graded Index Fiber

סיבים אופטיים בו מדד השבירה של ליבת הסיב נמוך יותר כלפי חוץ הליבה וגדל בהדרגה במעבר לכיוון מרכז הליבה. מדד השבירה מחזיר את קרני האור פנימה ומאפשר להם לנוע מהר יותר במדד התחתון של שבירה. המטרה היא להפחית את הפיזור המודולרי ובכך להגדיל את רוחב הפס של הסיבים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות