Hot Spot

אזור, בדרך כלל קשור לארונות השרתים, שבהם טמפרטורת האוויר הסביבה היא מעל לרמות המקובלות. בדרך כלל נגרמת על ידי ניהול זרימת אוויר לקוי (אספקת אוויר קרירה לא מספקת או עודף הפצת אויר).

בחזרה למילון המונחים
נגישות