HPDC – High Performance Data Center

High Performance Data Center הוא שם כולל למרכזי נתונים מודרניים שתוכננו להכיל פליטת חום גבוהה של יישומי שרת (מעל 250W/sq ft). ככלל, מרכז נתונים נחשב לבעל ביצועים גבוהים במקרים בהם העמסת ה-kW במתקן היא גבוהה מהממוצע, לרוב בטווח שבין 11-25Kw לכל ארון. רעיון ה- HPDC מונע ע”י מספר חברות מובילות וגופי מחקר ששמו להם למטרה לצמצם את צריכת האנרגיה במרכזי נתונים וליצור פרדיגמה חדשה לנושא זרימת האוויר ב- Data Center.
מרכזי נתונים מסוג HPDC משלבים בתוכם טכנולוגיות HVAC ישנות וחדשות ומציגים ביצועים טובים יותר בהשוואה למרכז נתונים סטנדרטי, בכל הנוגע לצריכת אנרגיה, ניהול תרמי, עלות התפעול ועוד. המנהלים של מרכזי נתונים אלו נהנים מגישה מיידית לנתונים חשובים שמסייעים להם למקסם את תפקוד המתקן.

בחזרה למילון המונחים
נגישות