In-Row Cooling

טכנולוגיית קירור המותקנת בין שורת ארונות שרתים השואבת אוויר חם מהשדרה החמה ומספקת אוויר קריר לשדרה הקרה ובכך ממזערת את נתיב האוויר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות