Industrial Internet of Things

אם IoT הוא מונח שמייחס לחיבור הסביבה האישית שלנו (בית, מכונית ובגדים) אל האינטרנט, המונח IIoT מתייחס לחיבור של מכונות “גדולות” ותעשייתיות לאינטרנט. החל מענף הבריאות, דרך סקטור האנרגיה, התחבורה, וכלה בענפי הייצור, הערכות הן, שעד שנת 2020 כ-50 מיליארד מכונות יחוברו לאינטרנט, בהן מכשירי אקספלורציה וקידוח, תחנות כוח, מנועי מטוסים, מערכות הסעה, מכשור רפואי ועוד. לחיבור זה השלכות מרחיקות לכת בתחום הביג דאטה, אבטחת מידע ועוד. באמצעות ניהול המידע המגיע ממכונות, ניתן לשפר תפוקה של תהליכים תעשייתיים, למשל -הגברת ייצור חשמל בתחנת כוח, או חיזוי עומס הצפוי במחלקות בתי חולים והיערכות בהתאם באמצעות טכניקות של ניתוח תמונה המופקת ממצלמה בדלפק הקבלה בבית חולים. המהפכה הזו מתרחשת בחסות תוכניות ממשלתיות השואפות שענף הייצור יהיה מונע מטכנולוגיות חכמות, ובמדינות תעשייתיות מובילות כמו ארה”ב, סין והודו נעשים מאמצים את המהפכה כדי שענף הייצור יתרום לתל”ג הלאומי.

בחזרה למילון המונחים
נגישות