Inter-ferometric Intensity Noise

Inter-ferometric Intensity Noise -INN הוא הרעש שנוצר בתוך סיבים אופטיים נגרם כתוצאה מההשתקפות האחורית (Back reflection) שכל סיב יוצר עקב פיזור ריילי (Rayleigh scattering). מכשירים למדידת החזרים במישור התדר (Optical Time Domain Reflectometer) משתמשים בפיזור זה למדידת שינויים במרחק לאורך הסיב. אינטרפרומטריה היא טכניקה שמבוססת על פיצול חזית גל ואיחודה מחדש תוך ניצול ההתאבכות בין חזיתות הגלים המפוצלות לאחר שהתאחדו. למרות שאינטרפרומטרים ניתן עקרונית לבנות בכל הספקטרום האלקטרומגנטי השימוש העיקרי הוא בתחום האופטי על ידי פיצול קרני אור. התמונה שתתקבל באמצעות האינטרפרומטר נותנת מידע על הפרש הדרכים האופטיות בין שתי הקרניים ביחס לאורך הגל של האור.

בחזרה למילון המונחים
נגישות