IP Waterproof Rating

Rating הוא סיווג של מידת ההגנה והאטימות של מכשיר מסוים מפני חדירת מים. הסיווג מורכב מצמד האותיות האנגליות IP ומשתי ספרות, המוגדרות על ידי תקן IEC 60529 של הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה. הספרה הראשונה מסווגת את מידת האטימות לאבק לפי התקן, והספרה שנייה מסווגת את מידת האטימות למים לפי התקן. מספר ה- IP Water Proof נע בין 0-9 וככל שהמספר גבוה יותר, רמת האטימות בפני מים טובה יותר. לדוגמא: מכשיר שדורג כ-IP Water proof 7, עמד בבדיקת הטבלה במים בעומק 1 מטר למשך 30 דקות.

בחזרה למילון המונחים
נגישות