KVM

מקלדת, וידאו, עכבר. טכנולוגיית ממשק המאפשרת למשתמשים לגשת למספר שרתים מרחוק מאתר KVM אחד או יותר. בצורה מעורפלת יותר, יכולה להיות משמעותה גם מכונה וירטואלית מבוססת גרעינים: גרסה של מכונה וירטואלית Java למכשירים קטנים עם זיכרון מוגבל.

בחזרה למילון המונחים
נגישות