Laser-Optimized Multi-Mode Fiber

Laser-Optimized Multi-Mode Fiber (או OM4) הם סיבים אופטיים המיועדים להעברת קצב נתונים למרחקים קצרים של מאות מטרים (רשתות LAN, בתוך בניינים ובין בניינים סמוכים), כאשר המידע מועבר במספר אופנים במקביל. בסיבי Multi-Mode האור עובר במעטפת הסיב (Cladding) במספר מסלולים, מה שגורם לכך שפולס אור קצר בכניסה ימרח ביציאה, דבר אשר מגביל את קצב התקשורת בסיבים ואת מרחקי השידור. סיבים אופטיים מסוג Multi-Mode לתקשורת מחולקים ל-4 תקנים: OM1, OM2, OM3 ו-OM4 כאשר OM4 הוא תקן לסיבים אופטיים בעלי ליבה בקוטר 50µm. הצבע המקובל למעטפת של סיבי אופטיים מסוג Multi-Mode בתקן OM4 הוא טורקיז.

בחזרה למילון המונחים
נגישות