Link

קו הולכה מקצה לקצה כחלק מתשתית רשת התקשורת. קישורי כבלים כוללים את כל הכבלים וחומרת החיבור המהווים את מערכות המשנה האופקיות או עמוד השדרה. כבלי גישור אינם כלולים כחלק מהקו. יכול להיות באורך של עד 90 מ‘.

בחזרה למילון המונחים
נגישות