LSZH – Low Smoke Zero Halogen

LSZH הינו חומר פלסטי שאינו מכיל הלוגנים (מרכיבים רעילים, ביניהם כלור, פלואור, ברום ויוד, אשר נפלטים לאוויר בעת שריפה) ומשמש כמעטה לכבלי נחושת וכבלים אופטיים. פליטת גזים רעילים ועשן מחומרים פלסטיים היא הגורם המרכזי לפגיעה גופנית במקרה של שריפה. LSZH הוא חומר בעל מאפיינים ייחודיים אשר מפחיתים בצורה ניכרת את כמות העשן, את רעילותם של הגזים הנפלטים לאוויר, את נזקי הפיח ונזקי הקורוזיה. מאפיין חשוב נוסף הוא שכבלים נטולי הלוגן מציגים תחום טמפרטורת עבודה רחב בהשוואה לכבלים רגילים. קיימים הבדלים גדולים בין הגדרות תקני עיכוב הבעירה במדינות שונות, בעיקר בין הדרישות בארצות הברית וקנדה, לדרישות הועדה האלקטרו-טכנית הבינלאומית (IEC) המקובלות בעיקר באירופה ובישראל.

בחזרה למילון המונחים
נגישות