Network Layer

השכבה השלישית במודל שבע השכבות (פעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת) האחראית להעברת נתונים בצורה של מנות ממכשיר רשת אחד למשנהו באינטרנט.

בחזרה למילון המונחים
נגישות