Optical Channel Spacing

מרבב הוא כינוי להתקן אלקטרוני המממש בה מתבצעת בחירה של אחד מכמה ערוצי קלט לערוץ פלט, בהתאם לערך בכניסות הבקרה. המרבב בוחר את אחת הכניסות ומעביר אותה למוצא. הפעולה מתבצעת על ידי רכיבים אלקטרוניים המממשים שערים לוגיים כך שעבור כל צירוף של כניסות רק ערך של אחת הכניסות מועבר. בריבוב במרחב אורך הגל (CWDM ו- DWDM) המרבב מקבל אותות אופטיים בעלי אורך גל שונה ומוציא אותם על גבי סיב אופטי יחיד. קיימות טכנולוגיות שונות לייצור מרבב אופטי ביניהן מערך מוליכי גל ו-Thin Film. מרבב זה הוא אחד מאבני היסוד בתקשורת אופטית. חזית הטכנולוגיה כיום היא ריבוב של כ-80 ערוצים במרחב של 50 גיגה הרץ. מערכות של 12.5 גיגה הרץ נמצאות בפיתוח.

בחזרה למילון המונחים
נגישות