Optical Loss Test Set

אובדן האור בסיבים אופטי לא מתרחש כתוצאה מתופעת ה”בליעה” בזמן החזרת הגל אלא מפיזור האור כתוצאה מהתנגשות בלכלוך בתוך הזכוכית עצמה. במהלך השנים חלה אמנם התקדמות עצומה ביכולת לטהר את חומר הגלם, הסיליקה, מכל אטום מזהם אולם גם היום הטיהור אינו מושלם. OLTS היא ערכת אובדן החזרה אופטי שמורכבת לרוב ממודד כוח (Power meter) וממקור אור כלשהו. מטרתה היא לעזור ליצרני החומרה, מתקיני התקשורת ולמנהלי הרשתות לצמצם ככל הניתן את מספר התקלות והטעויות התפעוליות הנוגעות לאובדן אור בסיבים אופטיים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות