Panic Bar

Panic Bar -ידית בהלה, היא ידית המתוחה לרוחב כל הדלת ומאפשרת מילוט מהיר במקרה חירום. ידיות אלו הן אביזר חובה כמעט בכל מקום ציבורי, בבניינים, במסעדות ועוד. הרשויות המקומיות מחייבות בהתקנת ידיות בהלה על דלתות מילוט כחלק ממהלך רישוי העסקים או קבלת היתרי מגורים. ידיות המילוט הוכנסו לשימוש נרחב בעקבות מספר אסונות באולמות תיאטרון ובתי קולנוע שבהם נהרגו מאות אנשים מכיוון שלא הייתה יציאה קלה מהדלתות.

ככלל, קיימים שלושה סוגים לידיות בהלה:

ידית בהלה אשר מפעילה מנעול קיים בדלת ומותקנת לרוב על דלתות אש או דלתות פלדה.
ידית בהלה לדלת בודדת המכילה לשונית נעילה חיצונית צדדית.
ידית בהלה עם בריחים הנועלת בעזרת שני בריחים, אחד למשקוף העליון ואחד לרצפה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות