Physical Layer

השכבה הראשונה במודל שבע השכבות (פעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת) האחראית להעברת אותות תקשורת על תשתית ספציפית.

בחזרה למילון המונחים
נגישות