PIDS

PIDS – Perimeter Intrusion Detection System

משפחת מערכות המשלבות חיישנים ובקרים חכמים עם מערכות תוכנה המגלות ומזהות הימצאותו של גורם המנסה לחדור מבעד לגדר המקיפה שטח, מבנה או כל אזור מוגן אחר. מערכת גדר אלקטרונית נפרסת כחלק ממערכת אבטחה כוללת בסביבה הדורשת אבטחה מוגברת – דוגמת בסיסים צבאיים, מתקנים ממשלתיים, בתי זיקוק, תחנות כוח, מפעלי תעשייה, נמלי תעופה וכדומה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות