Presentation Layer

השכבה השישית במודל שבע השכבות (פעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת) האחראית על צורות שונות של המרת הודעות, כולל דחיסה והצפנה.

בחזרה למילון המונחים
נגישות