Pressure Alarm System

תקלה במערכות מיזוג האוויר והאוורור בתוך מבנים עלולה לגרום לנזק כבד לציוד רגיש. מערכות אזעקת לחץ אוויר (PAS) הן מערכות התראה המורכבות מחיישני לחץ מיניאטוריים שמודדים את לחץ האוויר הסטטי בתוך חלל מוגדר ומפעילים אזעקה במקרים בהם לחץ האוויר גובר או פוחת מעבר לרמה שנקבעה מראש. חיישני לחץ משמשים לא רק למדידת לחץ אוויר אלא גם לצורך מדידה של לחץ מים, שמן וגז, ויש להם חלק חשוב במערך הבקרה וההתראה של כל מבנה ששוכן בו ציוד אלקטרוני רגיש.

בחזרה למילון המונחים
נגישות