Proximity Card

כרטיס שאפשר לקרוא אותו “ללא מגע” כלומר בלי להכניסו פיזית לקורא, כפי שנדרש עבור כרטיסים מגנטיים.

כאשר מקרבים את הכרטיס לקורא הוא נכנס לשדה מגנטי המעביר לו זרם מספק כדי להפעילו ומאפשר לקורא להוציא את המידע מהכרטיס.

בתדר של 125KHZ, ניתן רק לקרוא את הכרטיסים הקורא מזהה את המספר הצרוב בקוד הכרטיס.
תדר של 13.56MHZ מאפשר כרטיסים עם טכנולוגיה יותר מורכבת, לחלקם טכנולוגיה של קריאה וכתיבה, תקשורת באמצעות פרוטוקולים מוצפנים ויותר, קריאת המידע מהצ’יפ וכו’.

ההבדל בתדרים משפיע בעיקר על מבנה הכרטיס. למשל, אנטנה של 125KHZ עקב התדר הנמוך בנויה מקו נחושת מסביב לכרטיס, לעומת זאת אנטנה של 13.56MHZ יכולה להיבנות באופן ישיר על גבי הPCB.

בחזרה למילון המונחים
נגישות