PSIM

PSIM – Physical Security Information Management
קטגוריית תוכנה המספקת פלטפורמה שביכולתה לבצע אינטגרציה עם מספר מערכות בטחון, חיישנים ובקרים. המערכת שולטת בהם ומקבלת ומציגה התרעות בתצוגת מסך אחודה המקלה על המשתמש בטיפול באירועים.

המערכת מאחדת ומבצעת קורלציה של התרעות ואירועים ממספר מערכות שונות הפועלות בדרכי תקשורת ופרוטוקולים שונים ומציגה אותם בתוכנה אחת עם ממשק משתמש אחוד, ומספקת למפעיל חדר הבקרה תמונת מצב בעלת משמעות תפעולית הכוללת את מה שקרה, היכן קרה וכיצד להגיב.

בחזרה למילון המונחים
נגישות