PUE – יעילות אנרגטית של חדרי מחשבים

קירור ציוד מחשוב בחדרי מחשב הינו אחד מהאתגרים העיקריים איתם מתמודדים מנהלי מערכות המידע בחברות וארגונים שונים. PUE (Power Utilization Effectiveness) הוא מונח המתאר יחס יעילות אנרגטית בחדרי מחשבים. יחס זה מחלק את צריכת האנרגיה הכוללת של חדר המחשב (מערכות החשמל, המיזוג ו-IT) בצריכת האנרגיה של ציוד ה IT בלבד.

יחס 1.0 הוא יחס תיאורטי שלא ניתן להשגה אך יש לשאוף אליו. כאשר היחס הוא 3.0, המשמעות היא שעל כל וואט שצורכות מערכות ה IT, המתקן צורך עוד 2 וואט של תקורה במערכות החשמל והמיזוג. מדד PUE נועד לספק למנהלי חוות שרתים ומערכות מידע מדד אמין ליעילות האנרגטית של חוות השרתים. הגרסה המתקדמת ביותר של הגדרת ה- PUE מגדירה 4 רמות: PUE0, PUE1, PUE2, PUE3.

האתגר המשמעותי ביותר בעת הקמת חדר מחשוב היא היכולת לצמצם ככל הניתן את עלות מימון התפעול השוטף. חדר מחשב בינוני, בגודל של כמגה-וואט, צפוי לצרוך חשמל בעלות של מאות מיליוני שקלים במהלך 20 שנות פעילות, תלוי באיכות התכנון של החדר. ככלל, ניתן לחסוך בצריכת החשמל למיזוג בין 30% ל 50% באמצעות הפרדה מוחלטת של אוויר קר וחם ועל ידי העלאת טמפרטורת העבודה. הפרדה מוחלטת של אוויר קר וחם מתבצעת על ידי הכלה (Containment) והעלאת טמפרטורת העבודה מתבצעת על ידי העלאת טמפרטורת המים הקרים למיזוג ( CW ) מ- 7 מעלות ל- 16 עד 18 מעלות צלזיוס.

בחזרה למילון המונחים
נגישות