Ribbon cable

כבלי Ribbon אופטיים הפכו בשנים האחרונות לבחירה האידיאלית לצורך פריסת תשתיות תקשורת נתונים בבניינים ובמרכזי נתונים. כבלי אלו אשר מציגים את צפיפות הסיבים הגבוהה ביותר ביחס לקוטר הכבל – מאפיין המבטיח ניצול מקסימאלי של נתיבים ושטח, מאפשרים למנהלי ה-IT לייצר תשתית אמינה ובעלת רוחב פס מספק עבור כלל היישומים הנדרשים במתחם.
כבל Ribbon אופטי כולל לרוב בין 12 ל- 216 סיבים בתעלה מרכזית. ככלל, כבלים בעלי 12 סיבים הם נגישים וקלים לזיהוי הודות לשימוש בטכנולוגיית קידוד צבע המגדירה צבע שונה וייחודי לכל סיב (TIA-598).
באופן מסורתי, כבלים שנכרכו בצורה הדוקה הוגבלו לשימושים פנימיים וכללו באנדלים מצומצמים (עד 24 סיבים). העיצוב של כבלים אלו מורכב מספר רב של סיבים בגודל 900 מיקרון (µm) הכרוכים באופן הדוק. לאחר שבמשך שנים סירבו מנהלי תשתיות ומעצבים להגדיר כבלי Ribbon אופטיים ברשתות LAN, טכנולוגיות חדשות כדוגמת Ribbon Splitting Tolls מאפשרות כעת לחבר בקלות כבלי Ribbon של 12 סיבים עם מחברי LC/SC ו-MTP.

בחזרה למילון המונחים
נגישות