Scanner

מכשיר הבודק מינימום כבלים עבור חוסר מגע, קצרים והצלבה בזוגות הכבלים. המכשיר עשוי גם למדוד אורך כבל וביצועי כבלים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות