Session Layer

השכבה החמישית במודל שבע השכבות (פעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת) האחראית על אספקת שירותים המשמשים לארגון, סינכרון וניהול חילופי הודעות נתונים בין התקני רשת.

בחזרה למילון המונחים
נגישות