SOP

Standard Operating Procedure

סט של הדרכות / משימות צעד אחר צעד המתוכננות מראש ע”י הארגון על מנת לבצע משימות ברמות מורכבות שונות של מערכות השליטה והבקרה בשגרה ובעיתות חירום. מטרת סט המשימות היא להשיג יעילות, איכות ואחידות בביצוע משימה, ללא קשר לגורם המבצע אותה, תוך הנגשת המשימות עבור המשתמש על מנת שיוכל לבצע אותם מבלי לחשוב. למעשה זהו נוהל המדריך את המשתמש כיצד יש לפעול ולהתמודד עם אירוע בכל שלב.

בחזרה למילון המונחים
נגישות