SSTP – Shielded Screened Twisted-pair

כבל מוקף ברשת מתכתית, נייר כסף או שניהם, וכרוך במעטפת פלסטיק יחידה המכילה מוליכים זוגיים שזורים המסוככים באופן אינדיבידואלי.

בחזרה למילון המונחים
נגישות