UPS – אל פסק

אספקת חשמל אשר בלתי ניתנת להפרעה. מכשיר המוצב במקביל לרשת ומאחסן אנרגיה כך שאספקת החשמל מ- UPS היא רציפה גם כאשר אספקת החשמל מרשת החשמל הסדיר נפסקת.

בחזרה למילון המונחים
נגישות