וולט-אמפר, יחידת כוח לכאורה. במעגלי זרם חילופין, עוצמת המתח על פני מעגל כפול הזרם דרך המעגל היא כוח לכאורה. הכללת ייצוג של הזווית בין שתי צורות הגל בצורה של גורם כוח מניבה את הכוח האמיתי.

בחזרה למילון המונחים
נגישות